Odoo • Image and Text

不成功不收費的電郵推廣

我們提供不同EDM電郵推廣計費方法配合您的業務需要。

按量計費/ 按開啟率計費

電郵推廣/EDM

電郵推廣,又名電子郵件行銷,行內多數稱之為EDM,亦即Email Direct Marketing。顧名思義,就是一種利用電子郵件傳遞商業訊息到其受眾的直銷方式。廣義來說,每封傳送到潛在或現行客戶的電子郵件都可視為電郵推廣。然而,電郵推廣通常都會有明確目的,例如是吸納新客戶、進行促銷以及提升品牌意識和忠誠度等等。

隨著社交媒體的興起,較為新穎的市場推廣模式也隨即誕生。不少人開始質疑傳統行銷媒介的成效,因此會低估電郵推廣的重要性。事實上,現時全球共有37億的電郵用戶,預期2021年將會有近47億的電郵用戶,更有調查指出58%的受訪者起床的第一件事就是查閱電郵。

Odoo • Image and Text

A. 唔睇唔計數計劃(按開啟率計費)

電郵推廣沒有效果?

我們明白你的生意及壓力,為協左你重啟業務, 我們提供[唔睇唔計數]電郵推廣計劃,收費以電郵成功開啟率計算,保證你的資訊送逹客戶手上。

每個送逹及開啟的電郵收費是 $0.7,只是傳統寄件及派傳單成本的十分之一。

保證電郵送達率

為您完成電郵身份認證/與全球多個ISPs保持良好的合作關係

管理電郵彈回/實時濫用監測/優化收件箱到達率 ,提高回應率

B. 電郵推廣計劃(按量計費)

初創公司

$ 499 .00

/ 月 
(年繳八折)
 • 每月發送量 5,000個 (額外每個$0.1)
 • 全面的推廣電郵分析報告
 • 管理電郵彈回/實時濫用監測
 • -

中小企

$ 999 .00

/ 月
(年繳八折)
 • 每月發送量 15,000個 (額外每個$0.09)
 • 全面的推廣電郵分析報告
 • 管理電郵彈回/實時濫用監測
 • 推廣電郵設計服務

中大型企業

$ 2500 .00

/ 月
(年繳八折)
 • 每月發送量 40,000個 (額外每個$0.08)
 • 全面的推廣電郵分析報告
 • 管理電郵彈回/實時濫用監測
 • 推廣電郵設計服務 x 3